Hai đại Long mạch Trung Hoa: Một bị chặt thân, một xảy ra dị tượng suốt 20 năm

Hai đại Long mạch Trung Hoa: Một bị chặt thân, một xảy ra dị tượng suốt 20 năm
—————————
Cuộc chiến cuối cùng phân định chính tà liệu có khôi phục lại được một Trung Hoa huy hoàng thuở xưa?
Trong văn hóa truyền thống, vai trò và ảnh hưởng của phong thủy địa lý được mô tả là vượt xa những gì mắt người bình thường có thể nhìn thấy được. Có những câu chuyện đụng đến là có người cho rằng mê tín nhưng nó vẫn luôn hiện hữu quanh ta, bằng cách này hay cách khác ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời, số phận người ta.
———————————————–
#tinhot247 #đậptamhiệp #quânsự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *