Saddam Hussein – Kẻ Độc Tài Tàn Bạo Của Iraq Hay Ân Nhân Từng CỨU GIÚP Việt Nam?

Saddam Hussein – Kẻ Độc Tài Tàn Bạo Của Iraq Hay Ân Nhân Từng CỨU GIÚP Việt Nam?

Trong cuốn hồi ký “Gia đình, Bạn bè, Đất nước” của bà Nguyễn Thị Bình xuất bản năm 2012, bà đã viết: “Nếu cố tổng thống Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại… có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh”.
Iraq là một trong những nước ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta chí tình nhất, cả về tinh thần lẫn vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này hoàn toàn vô tư, xuất phát từ cảm tình và yêu mến Việt Nam mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào.
————————
▶ ‘Kiến Thức Quân Sự’ là Kênh cung cấp cho các bạn những tri thức, hiểu biết chung về tình hình quân sự, chính trị trên thế giới.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: vietcuongoritn@gmail.com
▶ Xem video Bão Táp Sa Mạc:
▶ Xem video Chiến tranh Nam Ossetia:
▶ Xem video Afghanistan Sẽ Ra Sao Khi Không Còn Quân Mỹ:
▶ Xem video CIA Trợ Cấp Vũ Khí Cho Phiến Quân:
▶ Xem video Chiến Dịch “Diều Hâu Gẫy Cánh” :

#KiếnThứcQuânSự #quânsự #vũkhí #SaddamHussein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *