Tag Archives: MARCOS

Đặc Nhiệm MARCOS – Vũ Khí Răn Đe Sắc Bén Của Ấn Độ Trong Cuộc Xung Đột Biên Giới Với Trung Quốc

Đặc Nhiệm MARCOS – Vũ Khí Răn Đe Sắc Bén Của Ấn Độ Trong Cuộc Xung Đột Biên Giới Với Trung Quốc Xuất thân từ xứ sở nơi trọng lực không tồn tại và vật lý chưa từng được sinh ra, các Biệt kích Thủy quân lục chiến của Hải quân Ấn Độ – MARCOS […]