Top 10 Xe Tăng Cổ Xuất Hiện Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại

Top 10 Xe Tăng Cổ Xuất Hiện Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại
————————————————–
Thế kỷ 19 đánh dấu nhiều thay đổi về quân sự do xuất hiện của súng các loại. Giai đoạn này việc sử dụng các xe trận yếu kém. Lý do là các phương tiện cơ giới lúc đó chủ yếu là tàu hỏa, tàu thủy, không thích hợp với điều kiện dã chiến trên bộ. Các xe trận trước đây thì quá lạc hậu, mà chưa có động cơ mới để chế tạo các xe dã chiến. Đầu thế kỷ 20 đã phổ biến những hệ thống chiến đấu dùng súng chạy máy hơi nước lớn như các thiết giáp hạm hoặc đoàn tàu hỏa bọc thép.
———————————————————-
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
#tinhot247 #xetăng #quânsự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *