Cách đặt lại (Reset) trình duyệt Chrome/ Firefox/ Cốc Cốc/ Internet Explorer

Hướng dẫn cách đặt lại (Reset) trình duyệt Chrome/Firefox/Cốc Cốc/IE. Muốn trình duyệt web chạy nhanh hơn mà không cần cài đặt lại, đây là cách tốt nhất.

Khi trình duyệt web bị lỗi, chạy chậm hoặc cài các tiện ích không mong muốn bạn có thể sử dụng thủ thuật này để giải quyết những vấn đề này nhanh chóng.


Mục lục nội dung:

  • 1. Google Chrome
  • 2. Mozilla Firefox
  • 3. Cốc Cốc
  • 4. Internet Explorer

1. Cách đặt lại (Reset) trình duyệt Google Chrome

Bước 1: Bạn nhấn nút  3 sọc ngang  góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt Google Chrome chọn  Cài đặt .

Bước 2: Kéo xuống dưới cùng cửa sổ Cài đặt, nhấn vào dòng  Hiển thị cài đặt nâng cao… 

Bước  3: Tiếp tục kéo xuống dưới cùng cửa sổ Cài đặt, nhấn nút  Đặt lại cài đặt .

Bước 4: Xuất hiện cửa sổ xác nhận, bạn nhấn nút  Đặt lại  để khôi phục trình duyệt về “thời nguyên thủy” sau khi cài đặt.

Lưu ý: Ở đây có thêm tùy chọn gửi báo cáo cài đặt hiện tại, bạn có thể chọn hoặc không.

2. Cách đặt lại (Reset) trình duyệt Mozilla Firefox

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web Firefox, bạn nhấn nút  3 sọc ngang  góc trên cùng bên phải, sau đó tiếp tục nhấn nút  dấu ?  phía bên phải nút Tùy biến.

Bước 3: Nhấn nút  Refresh Firefox… 

Bước 4: Tiếp tục nhấn nút  Refresh Firefox  để xác nhận.

Bước 5: Ở đây có 2 tùy chọn khôi phục lại toàn bộ các tab và cửa sổ hoặc khôi phục theo ý bạn (Đây chỉ là khôi phục các tab và cửa sổ Firefox đang mở, không cần thiết lắm). Bạn để mặc định hoặc chọn theo ý bạn rồi nhấn nút  Bắt đầu nào! 

Bước 6: Chờ chút để Firefox đặt lại trình duyệt. Sau khi đặt lại xong, bạn nhấn nút  Hoàn thành .

Vậy là đặt lại trình duyệt Firefox xong rồi đó.

3. Cách đặt lại (Reset) trình duyệt Cốc Cốc

Bước 1: Bạn nhấn vào  logo Cốc Cốc  góc trên cùng bên trái cửa sổ trình duyệt Cốc Cốc chọn  Cài đặt .

Bước 2: Kéo xuống dưới cùng cửa sổ Cài đặt, nhấn vào dòng  Hiển thị cài đặt nâng cao… 

Bước  3: Tiếp tục kéo xuống dưới cùng cửa sổ Cài đặt, nhấn nút  Đặt lại cài đặt .

Bước 4: Xuất hiện cửa sổ xác nhận, bạn nhấn nút  Đặt lại  để khôi phục trình duyệt về “thời nguyên thủy” sau khi cài đặt.

Lưu ý: Ở đây có thêm tùy chọn gửi báo cáo cài đặt hiện tại, bạn có thể chọn hoặc không.

4. Cách đặt lại (Reset) trình duyệt Internet Explorer

Bước 1: Nhấn  nút răng cưa  (hình bánh xe) góc trên cùng bên phải cửa sổ IE chọn  Internet options .

 

Bước 2: Chọn tab  Advanced  sau đó nhấn nút  Reset… 

 

Bước 3: Tích vào phần  Delete personal settings  sau đó nhấn nút  Reset .

Bước 4: Đặt lại trình duyệt thành công, bạn nhấn nút  Close  để đóng thông báo này.

Bước 5: Internet Explorer thông báo bạn phải khởi động lại trình duyệt để các thay đổi có hiệu lực. Sau khi bạn khởi động lại, trình duyệt IE sẽ mới hoàn toàn như sau khi cài đặt Windows.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *