Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Bạn đang đọc: Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel cực kỳ đơn giản với hàm PROPER, UPPER và LOWER.

 

Nhiều khi tài liệu Excel bạn tải về trên mạng thường có định dạng rất kém thẩm mỹ. Ví dụ như tất cả đều được viết hoa hoặc tất cả đều được viết thường. Như vậy làm sao có thể sử dụng để áp dụng vào công việc của bạn. Hay phải sửa lại từng chữ một? Có cách khác nhanh hơn, xem bên dưới nha.


Mục lục nội dung:

  • 1. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa
  • 2. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường
  • 3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
  • 4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Hướng dẫn cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

1. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ hoa

Sử dụng lệnh UPPER với công thức sau:

 =UPPER(“văn bản muốn chuyển sang chữ hoa”) 

Ví dụ: =UPPER(“Dòng 6 test viết hoa tất cả các chữ”)

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Kết quả:

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

2. Đổi toàn bộ chữ trong một ô sang chữ thường

Sử dụng lệnh LOWER với công thức sau:

 =LOWER(“văn bản muốn chuyển sang chữ thường”) 

Ví dụ:

=LOWER(“DÒNG 7 TEST CHỮ HOA VỀ CHỮ THƯỜNG”)

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Kết quả:

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

3. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Sử dụng lệnh PROPER với công thức sau:

 =PROPER(“văn bản muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ”) 

Ví dụ: =PROPER(“Dòng 5 test viết hoa chữ cái đầu”)

Tìm hiểu thêm: Tải Game Half life 1.1 Full – Chơi tốt trên Windows 10

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Kết quả:

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

4. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong 1 ô

Sử dụng lệnh CONCATENATE với công thức sau:

 =CONCATENATE(UPPER(LEFT(ô muốn áp dụng,1)),RIGHT(ô muốn áp dụng,LEN(ô muốn áp dụng)-1)) 

Ví dụ: Để viết hoa chữ cái đầu tiên trong ô A1 ta dùng lệnh sau: =CONCATENATE(UPPER(LEFT(A1,1)),RIGHT(A1,LEN(A1)-1))

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

Kết quả:

Cách đổi chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel

>>>>>Xem thêm: Tác hại của việc ngồi máy tính nhiều trong thời gian dài

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *