Cách tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10

Cách tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10. Bảo mật máy tính hơn bằng cách tạo mật khẩu đăng nhập. Có thể sử dụng mã PIN, hình ảnh…

Bạn không muốn người khác sử dụng máy tính của bạn một cách tùy tiện, hãy tạo mật khẩu cho Windows. Nếu bạn sử dụng Windows 10 thì xem hướng dẫn tạo mật khẩu cho Windows 10 bên dưới nha.

Hướng dẫn tạo mật khẩu đăng nhập cho người dùng (User) trên Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn nút  Start menu  chọn  Settings .

Bước 2: Chọn  Accounts .

Bước 4: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang bên phải nhấn nút  Add  trong phần Password

Lưu ý: Sau khi tạo mật khẩu xong, bạn có thể tạo mã pin hoặc hình ảnh đăng nhập ở phần này luôn. Nhấn nút Add trong phần PIN để tạo mã PIN đăng nhập Windows 10 (xem hướng dẫn chi tiết), nhấn nút Add trong phần hình ảnh để tạo hình ảnh đăng nhập Windows 10

Bước 5: Nhập các thông tin:

  1. New password: Mật khẩu mới
  2. Reenter password: Nhập lại mật khẩu mới
  3. Password hint: Gợi ý mật khẩu, phòng trường hợp bạn quên mật khẩu (ai cũng nhìn thấy)

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next 

Bước 6: Thông báo tạo mật khẩu đăng nhập Windows 10 thành công. Bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Kết quả là mỗi khi đăng nhập vào Windows, sẽ phải nhập mật khẩu thì mới có thể đăng nhập được.

Chúc các bạn thành công!!!

Xem cách thay đổi và xóa mật khẩu đăng nhập Windows 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *