Cách thay đổi thư mục tải về mặc định trên Chrome/Firefox/Cốc Cốc

Cách thay đổi thư mục tải về mặc định trên Chrome/Firefox/Cốc Cốc. Bạn có thể chọn thư mục Download mặc định của các trình duyệt này theo ý bạn.

Thư mục tải về mặc định của các trình duyệt web thường được đặt cùng ổ đĩa với Windows. Vì vậy mỗi khi cài lại Windows bạn thường phải mất thời gian di chuyển những tập tin tải về qua ổ đĩa khác. Vì vậy, bạn nên di chuyển các thư mục tải về mặc định này sang các ổ đĩa khác ổ đĩa cài đặt Windows.


Mục lục nội dung:

  • 1. Với trình duyệt Google Chrome
  • 2. Với trình duyệt Firefox
  • 3. Với trình duyệt Cốc Cốc

Xem cách thay đổi thư mục tải về mặc định trên trình duyệt web Microsoft Edge

Hướng dẫn thay đổi thư mục tải về mặc định trên Chrome/Firefox/Cốc Cốc

1. Với trình duyệt web Google Chrome

Bước 1: Bạn nhấn vào  nút menu  của Chrome (3 sọc ngang góc phải trên cùng) chọn  Cài đặt .

Bước 2: Sau khi cửa sổ cài đặt được mở, bạn kéo xuống dưới cùng cửa sổ này chọn  Thay đổi 

Bước 3: Nhấn nút  Thay đổi  trong phần Tải xuống.

Bước 4: Chọn thư mục trên máy tính bạn muốn đặt làm thư mục chứa file tải về mặc định cho trình duyệt web Google Chrome. Chọn xong, nhấn nút  OK .

Bước 5: Lúc này bạn cũng thấy đường dẫn trong phần  Vị trí tải xuống  đã được thay đổi.

Từ sau muốn tìm tập tin được tải về với trình download mặc định trên Google Chrome thì tìm ở thư mục mà bạn vừa chọn nha.

2. Với trình duyệt web Firefox

Bước 1: Nhấn  nút menu  của Firefox (3 sọc ngang góc trên cùng bên phải) chọn  Tùy chọn .

Bước 2: Sau khi cửa sổ Tùy chọn được mở, bạn nhấn nút  Duyệt…  trong phần Tải xuống.

Bước 3: Chọn thư mục bạn muốn đặt làm thư mục chứa file tải về mặc định cho trình duyệt web Firefox rồi nhấn nút  Select Folder .

Bước 4: Lúc này bạn cũng thấy đường dẫn trong phần  Lưu các tập tin vào  đã được thay đổi.

Từ sau muốn tìm tập tin được tải về với trình download mặc định trên Firefox thì tìm ở thư mục mà bạn vừa chọn nha.

3. Với trình duyệt web Cốc Cốc

Bước 1: Bạn nhấn nút  Cốc Cốc  (góc trên cùng bên trái cửa sổ trình duyệt) chọn  Cài đặt .

Bước 2: Nhấn nút  Hiển thị cài đặt nâng cao .

Bước 3: Nhấn nút  Thay đổi  trong phần Tải xuống.

Bước 4: Chọn thư mục trên máy tính bạn muốn đặt làm thư mục chứa file tải về mặc định cho trình duyệt web Cốc Cốc. Chọn xong, nhấn nút  OK .

Bước 5: Lúc này bạn cũng thấy đường dẫn trong phần  Vị trí tải xuống  đã được thay đổi.

Từ sau muốn tìm tập tin được tải về với trình download mặc định trên Cốc Cốc thì tìm ở thư mục mà bạn vừa chọn nha.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *