Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

Bạn đang đọc: Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

Làm thế nào để thu hồi một hay nhiều tin nhắn vô tình gửi đi trên Zalo? Nhanh nào! Bạn có 60 phút để có thể thu hồi. Xem hướng dẫn chi tiết ở đây.

Người nhận có đọc được tin nhắn của bạn khi thu hồi tin nhắn rồi không?

Nếu bạn thu hồi tin nhắn trước khi người nhận đọc được tin nhắn thì người nhận chỉ nhìn thấy thông báo Tin nhắn đã được thu hồi. Nếu bạn thu hồi tin nhắn sau khi người nhận đọc tin nhắn thì tin nhắn vẫn hiển thị là Tin nhắn đã được thu hồi.

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi trên điện thoại

Lưu ý: Chỉ có thể thu hồi tin nhắn sau 60 phút kể từ lúc gửi tin

Nhấn và giữ lên tin nhắn muốn thu hồi chọn Thu hồi, lúc này bạn sẽ thấy một thông báo Chức năng “Thu hồi” này sẽ xóa tin nhắn… và tin nhắn đó đã chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

Nhấn và giữ lên tin nhắn muốn thu hồi chọn Thu hồi
Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)
Lúc này bạn sẽ thấy một thông báo Chức năng “Thu hồi” này sẽ xóa tin nhắn… và tin nhắn đó đã chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi trên máy tính (Zalo web và Zalo PC)

Lưu ý: Tương tự như ứng dụng Zalo trên điện thoại, Zalo web và Zalo PC cũng chỉ có thể thu hồi tin nhắn sau 60 phút kể từ lúc gửi tin

Di chuột vào tin nhắn muốn thu hồi → nhấn nút bên cạnh tin nhắn đó chọn Thu hồi. Lúc này tin nhắn đó sẽ chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách xóa lịch sử, cached, cookies trình duyệt Microsoft Edge

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)
Di chuột vào tin nhắn muốn thu hồi → nhấn nút … bên cạnh tin nhắn đó
Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

>>>>>Xem thêm: Những phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí tốt nhất cho máy tính Windows

Chọn Thu hồi. Lúc này tin nhắn đó sẽ chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *