EasyBCD – Phần mềm chỉnh sửa menu Boot

EasyBCD, phần mềm chỉnh sửa menu Boot chuyên nghiệp. EasyBCD là phần mềm nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng thiết lập trình đơn khởi động vào Windows.

EasyBCD

Những tính năng chính của phần mềm EasyBCD

  • Thiết lập menu boot.
  • Thay đổi thời gian khởi động máy tính.
  • Sửa chữa và phục hồi các tập tin khởi động.
  • Cung cấp các công cụ hỗ trợ như Control Panel, System Restore hoặc System Information.
  • Gọn nhẹ, giao diện đơn giản dễ sử dụng.
  • Và nhiều tính năng khác nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *