GoldWave – Phần mềm biên tập, chỉnh sửa nhạc

GoldWave – Phần mềm biên tập, chỉnh sửa nhạc, chỉnh sửa nhạc cực kỳ mạnh mẽ và nhiều tính năng khác như xử lý, khôi phục, cải tiến, chuyển đổi.

GoldWave là một phần mềm chỉnh sửa nhạc, âm thanh kỹ thuật số vô cùng mạnh mẽ. Với phần mềm GoldWave bạn có thể dễ dàng ghi âm và chỉnh sửa đơn giản cho tới các tính năng xử lý, khôi phục, cải tiến và chuyển đổi phức tạp.

Phần mềm chỉnh sửa nhạc GoldWave

Những tính năng chính của phần mềm GoldWave

  • Phát âm thanh
  • Thu âm thanh dễ dàng
  • Chỉnh sửa âm thanh
  • Thêm hiệu ứng audio
  • Xử lý bản ghi âm cũ
  • Phân tích âm thanh qua hình ảnh minh họa tần số và biên độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *