Hide Folders – Phần mềm khóa thư mục chuyên nghiệp

Hide Folders – Phần mềm khóa thư mục chuyên nghiệp. Với Hide Folders, các thư mục chứa tài liệu của bạn trở nên bất khả xâm phạm.

Hide Folders là phần mềm bảo vệ toàn bộ thông tin cá nhân trên ổ cứng của bạn bằng mật khẩu riêng biệt. Với  Hide Folders bạn có thể dễ dàng làm cho các tập tin và thư mục của bạn không thể truy cập được, ẩn đi hoặc bảo vệ chúng khỏi việc thay đổi hay xóa. 

Phần mềm khóa thư mục Hide Folders

Hide Folders có thể bảo vệ bất kỳ số lượng tập tin và thư mục trên máy tính của bạn. Bạn có thể lựa chọn tập tin hay thư mục nào đó để bảo vệ từ chương trình, kéo và thả các tập tin và thư mục mong muốn từ Windows Explorer vào trong cửa sổ Hide Folders hoặc bảo vệ tập tin hay thư mục đó bằng cách sử dụng menu ngữ cảnh Windows Explorer.

Những tính năng vượt trội của phần mềm Hide Folders

– Bảo vệ dữ liệu ngay lập tức (sử dụng các dòng lệnh bảo vệ và không bảo vệ).
– Gồm có 4 phương thức bảo vệ: Hide (ẩn), Lock (khóa), Hide và Lock, Read Only (chỉ đọc).
– Hỗ trợ ổ NTFS, FAT32, exFAT và FAT.
– Không giới hạn số lượng thư mục có thể được bảo vệ cùng thời điểm.
– Không giới hạn dung lượng dữ liệu được bảo vệ.
– Hỗ trợ các tiến trình để cho phép bạn truy cập vào dữ liệu đã được bảo vệ.
– Không làm thay đổi cấu trúc hệ thống tập tin của bạn.
– Bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn người sử dụng trái phép khỏi việc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
– Công cụ gỡ cài đặt được bảo vệ.
– Việc di chuyển thư mục ứng dụng Hide Folders sẽ không làm hiện ra các thư mục đã ẩn.
– Các tập tin từ thư mục ẩn sẽ không thể bị mất ngay cả khi có ai đó cố gắng xóa thư mục cấp độ cao hơn.
– Có nhiều tùy chọn theo dõi xóa khác nhau.
Hide Folders ngăn chặn việc khóa các thư mục hệ thống vì một số lý do về tính ổn định.
– Hỗ trợ chế độ an toàn – Các thư mục có thể được làm ẩn ngay cả khi máy tính của bạn đang hoạt động trong chế độ an toàn.
– Các hotkey để quản lý những chức năng cơ bản của Hide Folders.
– Hỗ trợ dòng lệnh cho tất cả chức năng chính của Hide Folders.
– Hỗ trợ các thư mục được đặt tên với biểu tượng ngôn ngữ quốc gia.
Phần mềm khóa thư mục Hide Folders hỗ trợ đa ngôn ngữ – Giao diện người dùng của nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể được biên dịch sang ngôn ngữ mới.
– Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng với nhiều skin khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *