Hướng dẫn chia, gộp & tạo ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 không cần phần mềm

Hướng dẫn cách chia, gộp & tạo ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10 đơn giản nhất. Cách tách, ghép, tạo ổ đĩa rất đơn giản không phải cần đến phần mềm hỗ trợ.

Khi mới mua máy tính, các ổ đĩa mặc định chắc chắn sẽ không làm bạn hài lòng. Bạn có thể chia lại các ổ đĩa theo ý mình với hướng dẫn ở đây mà không cần bất cứ phần mềm hỗ trợ nào. Thủ thuật áp dụng cho hệ điều hành Windows 7 hoặc mới hơn.

>>> Cách sử dụng phần mềm EaseUS Partition Master để chia, tách, gộp, tạo ổ đĩa

Hướng dẫn chia & gộp ổ đĩa trên Windows 7/8/8.1/10

Hướng dẫn cách chia, gộp & tạo ổ đĩa không cần phần mềm trên Windows 7/8/8.1/10


Mục lục nội dung:

Phần 1: Hướng dẫn chia ổ đĩa

  • 1.1: Tách dung lượng ổ đĩa
  • 1.2 Gộp dung lượng vừa tách vào ổ đĩa đã có
  • 1.3 Tạo ổ đĩa mới

Phần 2: Gộp ổ đĩa

Phần 1: Hướng dẫn chia ổ đĩa

1.1 Tách dung lượng ổ đĩa

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải lên biểu tượng My Computer (This PC) trên màn hình desktop chọn  Manager  (không có biểu tượng My Computer (This PC) xem cách làm hiện ở đây).

Bước 2: Chọn  Disk Management  trong menu bên trái.

Bước 3: Nhấn vào ổ đĩa bạn muốn chia chọn  Shrink Volume… 

Bước 4: Nhập dung lượng bạn muốn chia trong phần  Enter the amount of space to shrink in MB .

Lưu ý: Dung lượng ổ đĩa bạn muốn chia phải nhỏ hơn dung lượng trong phần Size of available shrink space in MB

Nhập xong, bạn nhấn nút  Shrink 

Bước 5: Chờ một lúc bạn sẽ thấy phân vùng được tách ra với tên  Unallocated  (màu đen) có dung lượng ~ dung lượng bạn chọn ở trên.

1.2 Gộp dung lượng vừa tách vào ổ đĩa đã có

Lưu ý: Phần này được thêm sau nên dung lượng ổ đĩa trống sẽ không giống với dung lượng tách ra ở trên

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa muốn gộp thêm dung lượng trống vừa tách ở trên chọn  Extend Volume… 

Bước 2: Nhấn nút  Next .

Bước 3: Nhập dung lượng muốn gộp vào ổ đĩa đã chọn trong phần  Select the amount of space in MB  rồi nhấn nút  Next .

Lưu ý dung lượng muốn gộp phải nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng được ghi trong phần  Maximum available space in MB .

Bước 4: Nhấn nút  Finish .

Lúc này bạn sẽ thấy dung lượng ổ đĩa trên sẽ được cộng thêm dung lượng như bạn chọn.

1.3 Tạo ổ đĩa mới

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào phân vùng ổ đĩa được tách ra ở trên (Unallocated) chọn  New Simple Volume… 

Bước 2: Nhấn nút  Next .

Bước 3: Chọn dung lượng cho ổ đĩa mới trong phần  Simple volume size in MB 

Lưu ý: Dung lượng cho ổ đĩa mới bạn chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng trong phần Maximum disk space in MB

Chọn xong, bạn nhấn nút  Next .

Bước 4: Chọn ký hiệu cho ổ đĩa trong phần  Assign the following drive letter  rồi nhấn nút  Next .

Bước 5: Tích vào phần  Format this volume with the following settings , sau đó nhập tên cho ổ đĩa mới trong phần  Volume label , các phần khác bạn để mặc định. Sau đó nhấn nút  Next  để tiếp tục.

Bước 6: Quá trình tạo ổ đĩa sẽ rất nhanh. Bên dưới là thông báo tạo ổ đĩa mới thành công, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Lúc này, bạn sẽ thấy ổ đĩa mới vừa tạo trong danh sách các ổ đĩa.

Và trong My Computer.

Phần 2: Gộp ổ đĩa

Lấy ví dụ ở đây mình sẽ gộp 2 ổ đĩa X & Y như hình dưới.

Đầu tiên bạn phải xóa một trong 2 ổ đĩa đi (nhớ copy các dữ liệu quan trọng trong ổ đĩa đó sang ổ đĩa còn lại hoặc ổ đĩa khác). Theo ví dụ trên thì mình sẽ copy toàn bộ dữ liệu trong ổ đĩa Y sang ổ đĩa X và gộp ổ đĩa Y vào ổ đĩa X.

Bước 1: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa Y chọn  Delete Volume .

Bước 2: Nhấn nút Yes để xác nhận.

Bước 3: Lúc này bạn sẽ thấy ổ đĩa Y bị xóa và dung lượng của ổ đĩa này được chuyển sang phân vùng Unallocated.

Bước 4: Bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa X (ổ đĩa muốn gộp dung lượng vào) đó chọn  Extend Volume… 

Bước 5: Nhấn nút  Next .

Bước 6: Chọn dung lượng bạn muốn gộp vào ổ đĩa X trong phần  Select the amount of space in MB .

Lưu ý: Dung lượng bạn chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng dung lượng trong phần Maximum avaiable Space in MB.

Chọn xong, bạn nhấn nút  Next .

Bước 7: Thông báo quá trình gộp ổ đĩa thành công, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *