Yamicsoft Windows 7 Manager – Phần mềm tăng tốc Windows 7

Yamicsoft Windows 7 Manager – Phần mềm tăng tốc Windows 7. Yamicsoft Windows 7 Manager có thể giúp tối ưu hệ thống, tăng tốc Windows 7 dễ dàng.

Yamicsoft Windows 7 Manager là một phần mềm tinh chỉnh và tăng tốc hệ điều hành windows 7 cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bạn đang sử dụng windows 7, hãy thử dụng Yamicsoft Windows 7 Manager xem sao. Bạn cảm thấy tốc tộ máy tính của bạn tăng đáng kể cho mà xem.

Phần mềm tăng tốc Windows 7

Những tính năng cơ bản của Yamicsoft Windows 7 Manager

1. Xem chi tiết thông tin về máy tính dễ dàng
2. Tối ưu hóa windows 7 mạnh mẽ

 • Tinh chỉnh hệ thống nhằm cải thiện tốc độ khởi động và tắt máy.
 • Tinh chỉnh phần cứng để tăng tốc và hoạt động hệ thống. 
 • Optimize Task Schedule cho phép tắt các tác vụ hệ thống không cần thiết.

3. Dọn dẹp hệ thống an toàn
4. Tùy biến Windows 7 đơn giản

 • Kiểm soát các thành phần khởi động cùng Windows; tinh chỉnh trình đơn khởi động của Windows 7.
 • Chỉnh sửa trình đơn ngữ cảnh.
 • Tùy biến màn hình desktop, trình đơn, thanh công cụ cùng các thiết lập cảnh báo.
 • Tự động thay đổi hình nền máy tính.

5. Bảo mật hiệu quả
6. Tăng tốc kết nối mạng internet.

 • Tối ưu tốc độ kết nối mạng, quản lý mọi thành phần chia sẻ.
 • Tinh chỉnh Internet Explorer dễ dàng.
 • Hiển thị toàn bộ các tiện ích Windows.
 • Trợ giúp bạn tìm kiếm số cài đặt Windows, số đăng kí Office.
 • Tắt máy và nhắc nhở bạn tự động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *