Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng?

Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng?

Bạn đang đọc: Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng?

Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng? Emoticon là những mặt cười, biểu tượng được sử dụng khi chat trên các mạng xã hội.

Emoticon giúp bạn dễ dàng diễn tả cảm xúc của mình với bạn chat như vui, buồn, tức, nhớ, yêu… Mặc dù các mạng xã hội như Facebook, Zalo… thường xuyên cập nhật mới các Emoticon, Sticker nhưng các biểu tượng cảm xúc cơ bản vẫn rất thông dụng.

Mặc dù rất dễ đoán được ý nghĩa của các biểu tượng cảm xúc nhưng có thể đôi khi bạn không hiểu đúng ý nghĩa thật sự của nó.

Bên dưới là ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc cơ bản có thể đã gắn bó với nhiều bạn từ thời Yahoo.

Tìm hiểu thêm: Hide Folders – Phần mềm khóa thư mục chuyên nghiệp

Bạn đã hiểu đúng ý nghĩa của những biểu tượng cảm xúc (Emoticon) hay dùng?

>>>>>Xem thêm: Cách thay đổi ảnh đại diện avatar Gmail

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy được những biểu tượng cảm xúc thường dùng trong bảng trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *