Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bạn đang đọc: Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Làm sao để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail? Thêm số điện thoại khôi phục là một tùy chọn rất quan trọng trong việc bảo mật Gmail.

Mặc định khi đăng ký tài khoản Gmail thì bạn đã nhập số điện thoại khôi phục rồi. Tuy nhiên nếu chưa nhập hoặc muốn thay đổi số điện thoại khôi phục này thì bạn làm theo hướng dẫn bên dưới nha.


Mục lục nội dung:

  • 1. Hướng dẫn thêm
  • 2. Hướng dẫn thay đổi
  • 3. Hướng dẫn xóa

1. Hướng dẫn thêm số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 2: Nhấn chuột vào dòng  Thêm số điện thoại khôi phục .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 4: Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng làm số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút  Xác minh .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 5: Nhấn nút  Nhận mã .

Lưu ý: Nếu ở bước này, bạn nhận thấy số điện thoại bạn nhập chưa đúng thì có thể nhấn vào dòng  Chỉnh sửa  để thay đổi.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 6: Kiểm tra điện thoại để nhận mã kích hoạt (nếu chưa nhận được mã này thì nhấn vào dòng  Thử lại ).

Nhập mã kích hoạt trong tin nhắn nhận được vào khung Nhập mã rồi nhấn nút  Xác minh .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 7: Xác minh số điện thoại thành công, bạn nhấn nút  Tiếp tục .

Lưu ý: Mặc định Google sẽ sử dụng số điện thoại bạn vừa xác minh để cảnh báo những hoạt động tài khoản đáng ngờ, bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này bằng cách bỏ dấu tích trong phần  Sử dụng số này… 

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 8: Sau khi nhấn nút Tiếp tục bạn sẽ được đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

Ở đây có thêm 2 tùy chọn cho việc người khác kết nối với bạn qua số điện thoại vừa xác minh. Mặc định sẽ không chọn, bạn có thể chọn nếu muốn.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Vậy là bạn vừa thêm số điện thoại khôi phục xong. Từ nay khi quên mật khẩu, bạn có thể dễ dàng lấy lại được thông qua số điện thoại vừa thêm.

2. Hướng dẫn thay đổi số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 2: Nhấn vào  hình cây bút  phía bên phải số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Tìm hiểu thêm: Cách tăng dung lượng Dropbox miễn phí lên tới 32GB

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 4: Nhấn nút  Cập nhật số điện thoại .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 5: Nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng làm số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút  Xác minh .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 6: Nhấn nút  Nhận mã .

Lưu ý: Nếu ở bước này, bạn nhận thấy số điện thoại bạn nhập chưa đúng thì có thể nhấn vào dòng  Chỉnh sửa  để thay đổi.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 7: Kiểm tra điện thoại để nhận mã kích hoạt (nếu chưa nhận được mã này thì nhấn vào dòng  Thử lại ).

Nhập mã kích hoạt trong tin nhắn nhận được vào khung Nhập mã rồi nhấn nút  Xác minh .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 8: Xác minh số điện thoại thành công, bạn nhấn nút  Tiếp tục .

Lưu ý: Mặc định Google sẽ sử dụng số điện thoại bạn vừa xác minh để cảnh báo những hoạt động tài khoản đáng ngờ, bạn có thể từ chối nhận những tin nhắn này bằng cách bỏ dấu tích trong phần  Sử dụng số này… 

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Sau khi nhấn nút Tiếp tục bạn sẽ được đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

3. Hướng dẫn xóa số điện thoại khôi phục cho tài khoản Gmail

Lưu ý: Không nên xóa số điện thoại khôi phục nếu không có lý do vì an toàn bảo mật cho tài khoản Gmail cũng như tài khoản Google của bạn.

Bước 1: Mở tùy chọn thiết lập số điện thoại theo liên kết sau: https://myaccount.google.com/phone

Hoặc bạn cũng có thể mở theo cách thủ công, dễ nhớ hơn ( Nhấn vào đây để xem)

Đầu tiên, tại hòm thư Gmail, bạn nhấn vào  ảnh đại diện  (góc trên cùng bên phải), sau đó nhấn tiếp vào nút  Tài khoản của tôi .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Nhấn vào dòng  Thông tin cá nhân của bạn  trong phần Thông tin cá nhân và bảo mật.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Tiếp tục nhấn vào tùy chọn  Điện thoại  để thêm số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 2: Nhấn vào  hình cây bút  phía bên phải số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 3: Nhập lại mật khẩu cho tài khoản Gmail nếu được yêu cầu.

Tìm hiểu thêm: Cách tăng dung lượng Dropbox miễn phí lên tới 32GB

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 4: Nhấn nút  Xóa số điện thoại .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 5: Google cảnh báo không nên xóa số điện thoại khôi phục, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thì nhấn nút  Xóa số điện thoại .

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

Bước 6: Xóa số điện thoại khôi phục thành công, bạn sẽ được tự động đưa về trang quản lý số điện thoại khôi phục.

Làm thế nào để thêm/thay đổi/xóa số điện thoại khôi phục Gmail?

>>>>>Xem thêm: Cc và Bcc trong Email, Gmail là gì? Cách phân biệt Cc và Bcc

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *