Hướng dẫn cách chạy Teamviewer bản đầy đủ ngay không cần cài đặt

Cách chạy Teamviewer bản đầy đủ ngay không cần cài đặt. Bạn có thể sử dụng Teamviewer bản đầy đủ như bản Portable với hướng dẫn ở đây.

Nếu muốn được hỗ trợ nhanh thì bạn có thể sử dụng Teamviewer bản hỗ trợ nhanh. Tuy nhiên bản hỗ trợ nhanh chỉ hỗ trợ đối tác kết nối đến máy tính của bạn mà không làm ngược lại được. Bản Teamviewer đầy đủ chức năng cũng có thể chạy ngay giống như bản hỗ trợ nhanh mà còn có đầy đủ các tính năng của bản đầy đủ nữa đó.

Cách chạy Teamviewer bản đầy đủ ngay không cần cài đặt

Bước 1: Bạn tải Teamviewer bản đầy đủ về máy tính ở đây.

Bước 2: Chạy tập tin vừa tải về.

Bước 3: Bạn chọn  Run only (one time use)  trong phần How do you want to proceed? và chọn  Personal/ Non-commercial use  trong phần How do you want to use Teamviewer? sau đó nhấn nút  Accept – run .

Bước 4: Lúc này Teamviewer bản đầy đủ đã sẵn sàng cho bạn sử dụng.

Lưu ý: Nếu Teamviewer được mở với giao diện tiếng Anh thì bạn chuyển qua tiếng Việt theo hướng dẫn sau:

Bước 5: Trong cửa sổ Teamviewer, bạn nhấn nút  Extras  trên thanh menu, chọn  Options .

Bước 8: Lúc này, Bạn sẽ được yêu cầu bạn khởi động lại phần mềm Teamviewer để áp dụng thay đổi. Bạn nhấn nút  OK  rồi tắt đi, mở lại Teamviewer như hướng dẫn trong bước 3.

Sau khi bạn mở lại, Teamviewer sẽ có giao diện tiếng Việt dễ sử dụng hơn rồi đó.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *