Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Tài khoản Firefox sẽ giúp bạn lưu giữ mật khẩu, dấu trang, các tiện ích đã cài… trên trình duyệt Firefox. Hãy tạo ngay nếu bạn là một tín đồ của “Cáo lửa”.

Tương tự như tài khoản Google trên trình duyệt web Google Chrome, tài khoản Firefox cũng sẽ giúp bạn lưu lại mọi hoạt động, thiết lập của mình trên trình duyệt Firefox đang dùng và phục hồi dễ dàng khi sử dụng máy tính khác hoặc cài đặt lại máy tính (chỉ cần đăng nhập tài khoản Firefox là xong).


Mục lục nội dung:

  1. Cách tạo tài khoản Firefox
  2. Cách đổi mật khẩu tài khoản Firefox
  3. Cách xóa tài khoản Firefox

1. Hướng dẫn cách tạo một tài khoản Firefox

Bước 1: Bạn truy cập theo liên kết này từ bất kỳ trình duyệt này: https://accounts.firefox.com/signup

Hoặc từ trình duyệt Firefox, bạn nhấn nút  3 sọc ngang  góc trên cùng bên phải chọn  Tùy chọn . Sau khi cửa sổ Tùy chọn được mở, bạn chọn tab  Đồng bộ  trong menu bên trái. Tiếp tục nhìn sang bên phải nhấn nút  Create account .

Bước 3: Chọn những tùy chọn mà bạn muốn bật (có dấu tích √ là bật, không có là tắt):

Trong đó:

  • Open tabs: Những tab đang mở
  • Passwords: Những mật khẩu đã lưu
  • Bookmarks: Những dấu trang đã lưu
  • History: Lịch sử duyệt web
  • Add-ons: Những tiện ích mở rộng đã cài
  • Preferences: Những cài đặt của bạn

Sau đó nhấn nút  Save setting .

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 4: Lúc này bạn sẽ được yêu cầu kích hoạt email bằng cách nhấn vào liên kết trong thư mà Firefox gửi đến.

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 5: Đăng nhập email của bạn, mở thư Firefox gửi (từ accounts@firefox.com) sau đó nhấn nút  Activate now .

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 6: Thông báo tài khoản Firefox của bạn đã được kích hoạt và sẵn sàng đồng độ.

Nếu bạn đang sử dụng Firefox thì tài khoản sẽ được đăng nhập ngay và bắt đầu đồng bộ mọi thứ bạn đã chọn ở bước 3.

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Quản lý tài khoản và những gì được đồng bộ trong  Tùy chọn -> Đồng bộ .

Nhấn tiếp vào dòng  Manager Account  trong phần Tài khoản Firefox.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách xoay chữ ngang dọc trong word (2003-2016)

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 2: Nhấn nút  Change…  trong phần Password.

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 3: Nhập mật khẩu cũ vào ô  Old password  và mật khẩu mới vào ô  New password  sau đó nhấn nút  Change .

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Vậy là bạn đã đổi mật khẩu tài khoản Firefox xong rồi đó.

3. Hướng dẫn cách xóa tài khoản Firefox

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Firefox của bạn ở đây: https://accounts.firefox.com/signin

Hoặc từ trình duyệt Firefox, nhấn nút  3 gạch ngang  trên cùng bên phải, sau đó nhấn tiếp vào  tên tài khoản Firefox  của bạn.

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Nhấn tiếp vào dòng  Manager Account  trong phần Tài khoản Firefox.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách xoay chữ ngang dọc trong word (2003-2016)

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 2: Nhấn nút  Delete  trong phần Delete account.

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

Bước 3: Nhập mật khẩu vào khung  password  rồi nhấn nút  Delete account .

Hướng dẫn cách tạo/đổi mật khẩu/xóa một tài khoản Firefox

>>>>>Xem thêm: Cách viết thêm số 0 vào đầu, viết số điện thoại trong Excel mọi phiên bản

Như vậy là tài khoản Firefox của bạn đã bị xóa rồi đó. Sau này muốn sử dụng lại, bạn vẫn có thể sử dụng email của tài khoản vừa xóa để đăng ký mới.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *