Hướng dẫn cách thay đổi & xóa mật khẩu đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách thay đổi & xóa mật khẩu đăng nhập Windows 10. Khi không muốn dùng mật khẩu đăng nhập trên Windows 10 nữa bạn có thể xóa nhanh theo hướng dẫn này.

Trong một số bài viết trước mình có hướng dẫn cách tạo mật khẩu đăng nhập trên Windows 10, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn thêm cách thay đổi và xóa mật khẩu này.


Mục lục nội dung:

  • 1. Thay đổi mật khẩu
  • 2. Xóa mật khẩu

Cách thay đổi & xóa mật khẩu đăng nhập trên hệ điều hành Windows 10

1. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 10

Bước 1: Nhấn  nút Start  trên Windows (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Bước 2: Chọn  Accounts .

Bước 3: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Bước 5: Nhập mật khẩu mới trong khung  New password  Reenter password . Nhập gợi ý mật khẩu vào khung  password hint  nếu muốn (lưu ý: password hint này ai cũng có thể nhìn thấy).

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next .

Bước 6: Thông báo đổi mật khẩu đăng nhập Windows 10 thành công. Bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

2. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 10

Bước 1: Nhấn nút  Start  trên Windows (hoặc phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Bước 2: Chọn  Accounts .

Bước 3: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Bước 5: Bỏ trống hết tất cả các khung rồi nhấn nút  Next .

Bước 6: Thông báo xóa mật khẩu đăng nhập Windows 10 thành công. Bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *