Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bạn đang đọc: Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox. Với thủ thuật này bạn dễ dàng chép phần mềm, game, tập tin từ máy thật sang máy ảo và ngược lại.

Máy ảo tạo bằng phần mềm VirtualBox và máy thật có thể chia sẻ dữ liệu, tập tin với nhau như các máy tính trong mạng LAN. Cách cài đặt rất đơn giản với phần mềm có sẵn trong bộ công cụ của VirtualBox. Bắt đầu nào…

Cách chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 1: Mở máy ảo bạn muốn chia sẻ dữ liệu với máy thật.

Bước 2: Tại cửa sổ máy ảo, bạn chọn  Devices  trên thanh menu, sau đó chọn tiếp  Insert Guest Additions CD image… 

Nếu xuất hiện thông báo User Account Control bạn chọn  Yes  (nếu không có thì bỏ qua)

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 4: Nhấn  Next .

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 5: Bạn có thể thay đổi thư mục cài đặt phần mềm Orade VM VirtualBox Guest Additions bằng cách nhấn nút  Browse…  hoặc để mặc định. Nhấn  Next  để tiếp tục.

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 6: Nhấn nút  Install .

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 7: Tiếp tục nhấn nút  Install .

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 8: Cài đặt phần mềm thành công. Bạn tích vào phần  Reboot now  để khởi động lại máy tính (bắt buộc) rồi nhấn nút  Finish .

Tìm hiểu thêm: Cách Fake IP trên trình duyệt Google Chrome

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 9: Sau khi khởi động lại máy tính, bạn chạy lại máy ảo. Trong cửa sổ máy ảo, bạn chọn  Machine  trên menu sau đó chọn tiếp  Settings… 

Bước 11: Nhấn nút mũi tên xổ xuống trong phần  Folder Path  chọn  Other…  rồi tìm đến ổ đĩa hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ qua lại trên máy thật.

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 12: Đặt tên cho thư mục hoặc ổ đĩa đó trong phần  Folder name  rồi chọn các tùy chọn cho thư mục, ổ đĩa chia sẻ như Read-only, Auto-mount, Make Permanents. Khuyến khích nên để mặc định. Chọn xong, bạn nhấn nút  OK .

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 13: Lúc này bạn sẽ thấy thư mục/ ổ đĩa vừa thêm trong phần  Folders list . Làm tương tự nếu bạn muốn kết nối nhiều thư mục/ổ đĩa giữa máy thật và máy ảo.

Bạn nhấn nút  OK  để đóng cửa sổ này.

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

Bước 14: Lại khởi động lại máy ảo (bắt buộc).

Bước 15: Sau khi khởi động lại máy ảo, bạn mở My Computer (This PC) sẽ thấy thư mục/ổ đĩa chia sẻ giữa máy ảo và máy thật trong phần  Insert Guest Additions CD image… .

Hướng dẫn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy thật trên VirtualBox

>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách Backup và Restore bản quyền Windows 8/8.1

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *