Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bạn đang đọc: Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Cách chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản không và có sử dụng tài khoản Microsoft.

Với một tài khoản Local, bạn không cần sử dụng tài khoản Microsoft. Tuy nhiên để sử dụng các dịch vụ của Microsoft trên Windows 10 như Corntana, Find my device, tạo tài khoản cho trẻ nhỏ…, bạn cần đăng nhập & sử dụng Windows bằng tài khoản Microsoft.


Mục lục nội dung: 

  • 1. Cách chuyển từ tài khoản Local sang tài khoản Microsoft
  • 2. Cách chuyển từ tài khoản Microsoft sang tài khoản Local

1. Cách chuyển từ tài khoản Local sang tài khoản Microsoft

Bước 1: Bạn nhấn nút  Start menu  chọn  Settings .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 3: Chọn  Your account  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải rồi nhấn vào dòng  Sign in with a Microsoft account instead .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 4: Nhập tài khoản và mật khẩu tài khoản Microsoft rồi nhấn nút  Sign in  (nếu chưa có tài khoản Microsoft thì xem cách tạo ở đây).

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 5: Nhập mật khẩu tài khoản Windows vào khung  Skip this step  rồi nhấn nút  Next  (nếu bạn không sử dụng mật khẩu cho tài khoản Windows thì bỏ trống khung Old password).

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 6: Microsoft sẽ khuyến khích bạn sử dụng mã PIN cho tài khoản Windows. Nếu bạn đồng ý thì nhấn nút  Set a PIN , nếu không đồng ý thì nhấn vào dòng  Skip this step . Ở đây mình sẽ chọn tạo mã PIN.

Mã PIN là gì? Mã PIN sử dụng để đăng nhập Windows 10, nhanh hơn và bảo mật hơn mật khẩu thông thường.

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 7: Nhập mã PIN vào khung  New PIN  Confirm PIN  rồi nhấn nút  OK .

Lưu ý: Mã PIN chỉ bao gồm số

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 8: Lúc này phần Accounts sẽ xuất hiện tài khoản Microsoft bạn mới nhập.

Tìm hiểu thêm: Cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

2. Cách chuyển từ tài khoản Microsoft sang tài khoản Local

Bước 1: Bạn nhấn nút  Start menu  chọn  Settings .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 3: Chọn  Your account  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải rồi nhấn vào dòng  Sign in with a local account instead .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft vào khung  Current password  rồi nhấn nút  Next .

Lưu ý: Nếu bạn không đặt mật khẩu thì bỏ trống khung Current password rồi nhấn nút Next

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 5: Nhập tên người dùng Windows vào khung  Next , mật khẩu vào khung  Password  Reenter password , gợi ý mật khẩu vào khung  Reenter password  (ai cũng thấy).

Lưu ý: Nếu bạn không muốn đặt mật khẩu cho tài khoản Windows 10 thì bỏ trống 3 khung Password, Reenter password và Password hint.

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next .

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 6: Nhấn nút  Sign out and finish  để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Hướng dẫn chuyển đổi giữa tài khoản Local với tài khoản Microsoft trên Windows 10

>>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách cắt, ghép nhạc Online nhanh, đơn giản dễ làm

Lúc này Windows sẽ sign out và bạn đăng nhập bằng tài khoản Local vừa tạo.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *