Hướng dẫn hạ cấp Windows 10 xuống phiên bản trước khi nâng cấp

Cách hạ cấp Windows 10 xuống phiên bản trước khi nâng cấp. Hướng dẫn quay trở lại Windows 7/8/8.1 sau khi nâng cấp Windows 10 để trải nghiệm.

Sau khi nâng cấp để trải nghiệm Windows 10, bạn có thể quay lại phiên bản Windows cũ trước khi nâng cấp mà vẫn giữ được bản quyền Windows và các tập tin cá nhân.

Lưu ý: Windows chỉ cho phép bạn hạ cấp Windows 10 theo cách này trong vòng 1 tháng sau khi nâng cấp Windows 10 và bạn chưa xóa file Windows Old.

Cách hạ cấp Windows 10 xuống phiên bản Windows trước khi nâng cấp (Windows 7/8/8.1)

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  trên màn hình Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Bước 2: Chọn  Update & Security .

Bước 3: Chọn  Recovery  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Get Start  trong phần Go back to Windows X (trong đó X là phiên bản Windows cũ của bạn).

Bước 5: Cảnh báo của Microsoft: Sau khi hạ cấp bạn phải cài lại toàn bộ ứng dụng và chương trình, bạn sẽ mất hết toàn bộ thay đổi trong cài đặt trên Windows 10.

Nhấn nút  Next  để tiếp tục.

Bước 6: Thêm một thông báo là nếu bạn dùng mật khẩu để đăng nhập trong phiên bản Windows cũ thì hãy chắc chắn là bạn nhớ nó. Bạn sẽ không thể đăng nhập mà không có mật khẩu này.

Tiếp tục nhấn nút  Next .

Bước 7: Lời cảm ơn cuối cùng cho việc trải nghiệm Windows 10 của bạn. Nhấn nút  Go back to Windows X  (trong đó X là phiên bản Windows cũ của bạn).

Bước 8: Lúc này máy tính sẽ khởi động lại và bắt đầu quá trình khôi phục lại phiên bản Windows cũ. Quá trình này sẽ tự động, bạn không phải làm gì hết.

Bước 9: Chào mừng bạn quay lại với phiên bản Windows trước khi nâng cấp lên Windows 10.

Chúc bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *