Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bạn đang đọc: Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7. Bảo vệ các dữ liệu cá nhân tốt hơn bằng cách đặt mật khẩu cho Windows 7. Khuyên dùng…

Mật khẩu Windows như chiếc chìa khóa giúp bạn bảo vệ những tài liệu các nhân được lưu trữ trên máy tính. Hãy tạo mật khẩu cho Windows 7 nếu bạn có những thứ ở trong máy tính không muốn người khác xem được.


Mục lục nội dung:

  • 1. Tạo mật khẩu
  • 2. Thay đổi mật khẩu
  • 3. Xóa mật khẩu

Cách tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Tìm hiểu thêm: Kích hoạt tính năng “ngủ đông” Hibernate trên Windows 8

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 4: Nhấn nút  Create a password for your account .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 5: Nhập mật khẩu muốn tạo rồi nhấn nút  Create password , trong đó:

  • New Password: Mật khẩu muốn tạo
  • Confirm New Password: Nhập lại mật khẩu
  • Type a password hint: Gợi ý mật khẩu (ai cũng có thể thấy)

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Sau khi nhấn nút Create password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã tạo thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Tìm hiểu thêm: Kích hoạt tính năng “ngủ đông” Hibernate trên Windows 8

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 4: Nhấn nút  Change your password .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 5: Nhập các thông tin vào Form đổi mật khẩu Windows 7, trong đó:

  • Current password: Mật khẩu hiện tại
  • New password: Mật khẩu mới
  • Confirm New password: Nhập lại mật khẩu mới
  • Type a password hint: Gợi ý mật khẩu (ai cũng thấy)

Nhập xong, bạn nhấn nút  Change password .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Sau khi nhấn nút Change password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã đổi thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  góc dưới cùng bên trái cửa sổ Windows (hoặc nút Windows trên bàn phím) chọn  Control Panel .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Tìm hiểu thêm: Kích hoạt tính năng “ngủ đông” Hibernate trên Windows 8

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 4: Nhấn nút  Remove your password .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

Bước 5: Nhập mật khẩu đang dùng vào khung  Current password  rồi nhấn nút  Remove Password .

Hướng dẫn tạo, thay đổi, xóa mật khẩu đăng nhập Windows 7

>>>>>Xem thêm: Cách đăng ký tạo tài khoản Yahoo mail tiếng Việt nhanh, miễn phí

Sau khi nhấn nút Remove password bạn sẽ được đưa trở lại cửa sổ User Accounts như trong bước 4. Lúc này bạn đã xóa thành công mật khẩu đăng nhập Windows 7.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *