Mở các trang web yêu thích ngay khi khởi động trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Edge

Thủ thuật này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các trang web được mở ngay sau khi khởi động trình duyệt web. Hướng dẫn trên Chrome, Firefox, Edge, Cốc Cốc và IE.

Bạn có thường xuyên truy cập một trang web nào đó ngay khi mờ trình duyệt web không? Nếu có thì bạn có thể tiết kiệm được thời gian nhập địa chỉ các trang web này hoặc click từ thanh đánh dấu bằng cách thiết lập theo hướng dẫn bên dưới.


Mục lục nội dung:

  • Với trình duyệt Google Chrome
  • Với trình duyệt Mozilla Firefox
  • Với trình duyệt Microsoft Edge
  • Với trình duyệt Cốc Cốc
  • Với trình duyệt Internet Explorer

Với trình duyệt web Google Chrome

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web Chrome, bạn nhấn nút  3 sọc ngang  góc trên cùng bên phải sau đó chọn  Cài đặt .

Bước 2: Tích vào phần  Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang  sau đó nhấn tiếp vào dòng  Tập hợp các trang .

Bước 3: Nhập địa chỉ trang web bạn muốn mở cùng trình duyệt vào khung  Thêm trang mới  (không cần nhập http) rồi nhấn phím  Enter . Ví dụ bạn muốn mở trang tìm kiếm Google thì nhập google.com.vn là được.

Bạn có thể thêm nhiều trang web. Sau khi thêm xong bạn nhấn nút  OK  để lưu lại thay đổi.

Với trình duyệt web Mozilla Firefox

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web Firefox, bạn nhấn nút  3 sọc ngang  góc trên cùng bên phải chọn  Tùy chọn .

Bước 2: Nhấn vào tab bên phải phần  Khi Firefox khởi động  chọn  Vào trang chủ của tôi .

Bước 3: Lúc này khung trang chủ sẽ xuất hiện ngay bên dưới, bạn nhập trang web muốn mở cùng trình duyệt ở đây.

Để thêm nhiều web site bạn nhập  dấu |  để ngăn cách. Ví dụ bạn muốn mở 2 website thuthuattienich.com và google.com.vn thì bạn nhập như sau:

thuthuattienich.com|google.com.vn

Firefox sẽ tự động lưu nên sau khi nhập trang chủ là xong rồi đó.

Với trình duyệt web Microsoft Edge

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web Edge, bạn nhấn nút  … (3 chấm)  chọn  Settings .

Bước 2: Nhấn vào khung bên dưới phần  Open Microsoft Edge with  chọn  A specific page or pages .

Bước 3: Lúc này một khung  Enter URL  mới hiện ra, bạn nhập website muốn mở cùng trình duyệt sau đó nhấn nút  Enter  hoặc nút  Save  bên phải để lưu lại.

Nếu muốn thêm các website khác bạn chỉ cần nhấn nút  Add new page Mọi thay đổi sẽ tự động lưu lại.

Với trình duyệt web Cốc Cốc

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web Cốc Cốc, bạn nhấn vào  logo Cốc Cốc  góc trên cùng bên trái chọn  Cài đặt .

Bước 2: Tích vào phần  Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang . Sau đó nhấn vào dòng  Tập hợp các trang .

Bước 3: Nhập địa chỉ trang web bạn muốn mở cùng trình duyệt vào khung  Thêm trang mới  (không cần nhập http) rồi nhấn phím  Enter . Ví dụ bạn muốn mở trang tìm kiếm Google thì nhập google.com.vn là được.

Bạn có thể thêm nhiều trang web. Sau khi thêm xong bạn nhấn nút  OK  để lưu lại thay đổi.

Với trình duyệt web Internet Explorer

Bước 1: Tại cửa sổ trình duyệt web IE, bạn nhấn nút  răng cưa  góc trên cùng bên phải chọn  Internet Options .

Bước 2: Tích vào phần  Start with home page . Nhập các website bạn muốn mở cùng trình duyệt vào khung  Homepage  (xóa các trang cũ đi, nếu có), mỗi trang web một dòng.

Sau khi nhập xong bạn nhấn nút  OK  để lưu lại thay đổi.

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *