Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

Nhìn tổng thể từ bên ngoài chỉ là lớp gạch bê tông đơn sơ bao quanh ngôi nhà nhưng tiến vào bên trong bạn sẽ thấy ngạc nhiên với phần nội thất là BST tranh nghệ thuật, đồ nội thất cổ điển nhưng sang trọng , ngôi nhà đương đại này nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington với khung cảnh hướng ra hồ Washinton cùng Eastside và Cascades thật sự tuyệt vời cho những ai yêu mến thiên nhiên và biển cả

faeb62baf927ffd10b789f51180fab9e Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

4ba6540fbb9bf2b09184243d3c247e61 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

5b8b4a9c84d612eb543fbbb64c9d3bb6 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

7a61aee499a26e8798689b01ed916589 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

64b6e71a548b68063767e172b056f14d Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

175b739260933e0d823c2d29bc171656 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

5958b7a82b43a792ecd048f1f247d4c8 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

96295099b143c199dac96aaaf7e27e08 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

c7c00e1882a62653dcd11d887973c15b Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

cf85c9dc73869e806de978b6fae40772 Ngôi nhà đương đại nằm ở phía Đông trung tâm Seattle, Washington

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *