Những phím tắt khi sử dụng Excel giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

Những phím tắt khi sử dụng Excel giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

Bạn đang đọc: Những phím tắt khi sử dụng Excel giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

Phím tắt nhanh giúp sử dụng “công cụ thần thánh Excel” nhanh hơn bao giờ hết. Bạn đã thử chưa? Tổng hợp các phím tắt từ cơ bản đến nâng cao ở đây.

Việc sử dụng Excel hay bất kỳ phần mềm nào cũng nhanh hơn rất nhiều nếu nắm rõ những phím tắt nhanh. Ví dụ như di chuyển về ô đầu tiên: thay vì kéo chuột rất nhiều lần thì bạn chỉ cần nhấn nút Home.

Tìm hiểu thêm: Cách mở bàn phím ảo trong Win XP, Win 7 và Win 8/8.1

Những phím tắt khi sử dụng Excel giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

>>>>>Xem thêm: Download font tiếng Trung Quốc full

Tổng hợp những phím tắt thông dụng nhất khi sử dụng Excel

1. Những phím tắt nhanh cơ bản

Phím tắt Hành động
Enter Di chuyển xuống ô tiếp theo
Tab Di chuyển sang ô bên phải ô đang chọn
Home Di chuyển nhanh về ô đầu tiên trong hàng
Backspace Xóa văn bản theo hướng về phía bên trái con trỏ chuột
Delete Xóa văn bản theo hướng về phía bên phải con trỏ chuột
Ctrl + Delete Xóa toàn bộ văn bản phía bên phải con trỏ chuột
Esc Hủy dữ liệu vừa nhập trong ô
Page Down Di chuyển nhanh tới ô đầu tiên trong 1 trang
Page Up Di chuyển nhanh tới ô cuối cùng trong 1 trang
F8 Bật/tắt mở rộng vùng chọn (tương tự Shift + các phím mũi tên) mà không cần nhấn Shift, chỉ cần nhấn các phím mũi tên để di chuyển vùng chọn.
Alt + Enter Xuống dòng trong ô
Shift + Space Chọn toàn bộ hàng tại vị trí con chuột
Shift + 4 phím mũi tên ←↑→↓ Di chuyển vùng chọn theo hướng mũi tên bạn chọn
Shift + Enter Hoàn thành ô đang nhập và di chuyển lên ô phía trên
Ctrl + O Mở bảng tính
Ctrl + W Đóng bảng tính
Ctrl + S Lưu ngay
Ctrl + Space  Chọn toàn bộ cột tại vị trí con chuột
Ctrl + C  Sao chép văn bản được chọn
Ctrl + X Cắt nội dụng được chọn (bôi đen)
 Ctrl + V  Dán văn bản vừa được sao chép
 Ctrl + F  Mở công cụ tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) – mở sẵn tab Tìm kiếm (Find)
 Ctrl + H  Mở công cụ tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) – mở sẵn tab Thay thế (Replace)
 Shift + F4 Lặp lại thao tác tìm kiếm trước đó
 Ctrl + A (hoặc Ctrl + Shift + dấu cách (Space) Chọn (bôi đen) toàn bộ bảng tính
 Ctrl + Z  Hoàn tác thay đổi (nhấn nhiều lần để hoàn tác nhiều lần) – ngược lại với Ctrl + Y
 Ctrl + Y  Khôi phục lại hành động hoàn tác (nhấn nhiều lần để khôi phục nhiều lần) – ngược lại với Ctrl + Z
Ctrl + D Sao chép nội dung của ô phía trên ô đang chọn
 Ctrl + R Sao chép nội dung của ô phía bên trái ô đang chọn
 Ctrl + “  Sao chép nội dung của ô phía trên ô đang chọn và ở trạng thái chỉnh sửa
 Ctr + ‘   Sao chép công thức của ô phía trên ô đang chọn và ở trạng thái chỉnh sửa
 Ctrl + – Hiển thị hộp thoại xóa cột, hàng, ô
 Ctrl + Shift + + Hiển thị hộp thoại chèn cột, hàng ô
 Ctrl + K Chèn liên kết (Hyperlink)
 Ctrl + Shift + : Chèn thời gian hiện tại vào ô đang chọn
 Ctrl + G (hoặc F5) Hiển thị hộp thoại Go To
 Ctrl + 9 Ẩn hàng chứa ô đang chọn
Ctrl + Shift + 9 Hiện hàng đang ẩn trong vùng chọn
Ctrl + 0 Ẩn cột chứa ô đang chọn
 Ctrl + Shift + 0 Hiện cột đang ẩn trong vùng chọn
Ctrl + PageDown và Ctrl + PageUp Di chuyển qua lại giữa các Sheet

2. Di chuyển nhanh đến các tab trên thanh công cụ

Phím tắt Hành động
Alt + N Di chuyển nhanh đến tab Insert
Alt + P Di chuyển nhanh đến tab Pape Layout
Alt + A Di chuyển nhanh đến tab Data
Alt + W Di chuyển nhanh đến tab View
Alt + M Di chuyển nhanh đến tab Formulas
Alt + H Di chuyển nhanh đến tab Home
Alt + F Di chuyển nhanh đến tab File

3. Phím tắt định dạng ô

Phím tắt Hành động
Ctrl + 1 Mở hộp thoại định dạng (Format) ô
Ctrl + B (hoặc Ctrl + 2) In đậm vùng văn bản được chọn (nhấn lần 2 để bỏ in đậm)
Ctrl + I (hoặc Ctrl + 3) In nghiêng vùng văn bản được chọn (nhấn lần 2 để bỏ in nghiêng)
Ctrl + U (hoặc Ctrl + 4) Gạch chân vùng văn bản được chọn (nhấn lần 2 để bỏ gạch chân)
Ctrl + 5 Gạch ngang vùng văn bản được chọn (nhấn lần 2 để bỏ gạch ngang)
Alt + ‘ Mở hộp thoại Style

4. Phím tắt căn chỉnh ô

Phím tắt Hành động
Alt + H sau đó nhấn liên tiếp phím A rồi R Căn phải ô đang chọn
Alt + H sau đó nhấn liên tiếp phím A rồi C Căn giữa ô đang chọn
Alt + H sau đó nhấn liên tiếp phím A rồi L Căn trái ô đang chọn

5. Phím tắt khi sử dụng công thức

Phím tắt Hành động
= Bắt đầu một công thức
Alt + = Tính tổng nhanh một cột (bôi đen các ô cần tính và thêm 1 ô trống bên dưới, sau đó nhấn Alt + = thì ô cuối là tổng các ô được chọn)
Ctrl + ~ Xem toàn bộ các ô dưới dạng công thức (nhấn lần 2 để hủy)
Ctrl + Shift + 1 Chuyển định dạng những ô được chọn sang số thập phân với 2 số 0 sau dấu phẩy
Ctrl + Shift + 4 Chuyển định dạng những ô được chọn sang tiền tệ $
Ctrl + Shift + 5 Chuyển định dạng những ô được chọn sang %

Xem các Hàm cơ bản trong Excel

Có quá nhiều phím tắt nhanh dùng cho Excel đúng không nào? Chúc các bạn làm việc hiệu quả hơn với những phím tắt này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *