Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10. Bạn có thể sử dụng mã PIN để thay thế mật khẩu đăng nhập Windows. Thêm nhiều lựa chọn đăng nhập hơn.

Mã PIN trên Windows 10 giúp bạn có thêm một lựa chọn đăng nhập Windows 10, có thể sử dụng khi quên mật khẩu đăng nhập.

Lưu ý: Để tạo mã PIN trước tiên bạn phải thiết lập mật khẩu cho Windows. Xem hướng dẫn ở đây.


Mục lục nội dung:

  • 1. Tạo mã PIN
  • 2. Thay đổi mã PIN
  • 3. Quên mã PIN, đặt lại mã PIN
  • 4. Xóa mã PIN

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10Sử dụng mã PIN để đăng nhập trên Windows 10

Cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN trên Windows 10

1. Cách tạo mã PIN trên Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  trên màn hình Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Tìm hiểu thêm: Proxy Private là gì? Mua Proxy Private ở đâu?

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 3: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Add  trong phần PIN.

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 4: Nhập mật khẩu của máy tính rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 5: Nhập mã PIN bao gồm toàn số (ít nhất 4 số). Sau đó nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Như vậy bạn đã tạo mã PIN thành công rồi đó. Từ lần đăng nhập Windows 10 sau, bạn nhấn vào dòng  Sign-in options  sẽ có thêm lựa chọn đăng nhập bằng mã PIN vừa tạo.

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10Đăng nhập Windows 10 bằng mã PIN

2. Cách thay đổi mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  trên màn hình Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Tìm hiểu thêm: Proxy Private là gì? Mua Proxy Private ở đâu?

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 3: Bạn chọn  Sign-in options  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần PIN.

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 4: Nhập mã PIN cũ trong khung PIN, mã PIN mới trong 2 khung New PIN và Confirm PIN rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

3. Quên mã PIN, cách đặt lại mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  trên màn hình Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Tìm hiểu thêm: Proxy Private là gì? Mua Proxy Private ở đâu?

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 3: Bạn chọn  Sign-in options  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn vào dòng  I forgot my PIN  trong phần PIN.

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 4: Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 5: Nhập mã PIN mới trong 2 khung New PIN và Confirm PIN rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

4. Xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 1: Bạn nhấn  nút Start  trên màn hình Windows (hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím) chọn  Settings .

Tìm hiểu thêm: Proxy Private là gì? Mua Proxy Private ở đâu?

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 2: Chọn  Accounts .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 3: Bạn chọn  Sign-in options  trong menu bên trái sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn vào dòng  I forgot my PIN  trong phần PIN.

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 4: Nhập mật khẩu máy tính rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 5:  Bỏ trống 2 khung New PIN và Confirm PIN  rồi nhấn nút  OK .

Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

Bước 6: Xuất hiện thông báo  Provide a PIN , bạn nhấn nút  Cancel  để đóng cửa sổ này. Lúc này mã PIN đã được xóa.

 Hướng dẫn cách tạo, thay đổi, xóa mã PIN đăng nhập Windows 10

>>>>>Xem thêm: Hình nền Haloween cực đẹp cho máy tính 2016

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *