Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bạn đang đọc: Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1. Hãy tạo mật khẩu đăng nhập để bảo mật các tài liệu cá nhân của bạn nha.

Mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1 sẽ giúp bạn bảo vệ các dữ liệu, tập tin cá nhận trên máy tính tốt hơn. Cách cài đặt mật khẩu rất đơn giản, xem là làm được ngay.


Mục lục nội dung:

  • 1. Tạo mật khẩu
  • 2. Thay đổi mật khẩu
  • 3. Xóa mật khẩu

Cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

1. Tạo mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Add  trong phần Password.

Tìm hiểu thêm: Registry là gì? Cách tạo, chỉnh sửa, sao lưu Windows Registry

Bước 7: Mật khẩu đã được tạo thành công, bạn nhấn nút Finish Change  để đóng cửa sổ này.

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Tìm hiểu thêm: Registry là gì? Cách tạo, chỉnh sửa, sao lưu Windows Registry

Bước 7: Nhập mật khẩu mới trong 2 khung  New password  Reenter password . Phần Password hint bạn có thể nhập hay không (ai cũng có thể nhìn thấy password hint).

Nhập xong, bạn nhấn nút  Next .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 8: Mật khẩu đã được thay đổi, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

>>>>>Xem thêm: Framework là gì? Tải về Microsoft .NET Framework Full mọi phiên bản

3. Xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Chọn  User Accounts and Family Safety  (chú ý chế độ View by Category).

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 3: Chọn  User Accounts .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 4: Nhấn vào dòng  Make changes to my account in PC settings .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 5: Chọn  Sign-in options  trong menu bên trái, sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn nút  Change  trong phần Password.

Tìm hiểu thêm: Registry là gì? Cách tạo, chỉnh sửa, sao lưu Windows Registry

Bước 7:  Bỏ trống hết tất cả các khung  rồi nhấn nút  Next .

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

Bước 8: Mật khẩu đã được xóa thành công, bạn nhấn nút  Finish  để đóng cửa sổ này.

Hướng dẫn cách tạo/thay đổi/xóa mật khẩu đăng nhập Windows 8/8.1

>>>>>Xem thêm: Framework là gì? Tải về Microsoft .NET Framework Full mọi phiên bản

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *