Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bạn đang đọc: Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Làm gì khi quên mật khẩu Skype? Bạn đừng lo, Skype hỗ trợ bạn nhiều cách để lấy lại mật khẩu Skype nhanh và dễ làm như qua email hoặc số điện thoại.

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Skype trên máy tính

Trên máy tính, bạn có thể sử dụng trình duyệt web hoặc phần mềm Skype để lấy lại mật khẩu

Sử dụng trình duyệt web

Bước 1: Truy cập trang đặt lại mật khẩu Skype theo liên kết này: https://go.skype.com/reset.password.skype

Bước 2: Nhập tên Skype hoặc số điện thoại, email đăng ký Skype rồi nhấn nút Next

 Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bước 3: Đăng nhập email lấy mã xác minh nhập vào khung Enter code rồi nhấn nút Next

Lưu ý: Nếu nhập số điện thoại ở bước 2 thì bạn sẽ nhận mã xác minh qua tin nhắn SMS

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung New password và Reenter password rồi nhấn nút Next

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bước 5: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype trên trình duyệt web thành công rồi đó. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Sử dụng phần mềm Skype

Bước 1: Mở phần mềm Skype, nhập tên Skype hoặc số điện thoại, email đăng ký Skype rồi nhấn nút Next → Nhấn tiếp vào dòng Forgot password

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Mở phần mềm Skype, nhập tên Skype hoặc số điện thoại, email đăng ký Skype rồi nhấn nút Next
Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại
Nhấn tiếp vào dòng Forgot password

Bước 2: Nhấn nút Next → Chọn cách nhận mã xác minh, ở đây mình đăng ký bằng email và chưa thêm số điện thoại nên chỉ có duy nhất một cách nhận mã xác minh là email, nhập lại địa chỉ email rồi nhấn nút Get code

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Nhấn nút Next
Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại
Chọn cách nhận mã xác minh

Bước 3: Đăng nhập email, lấy mã xác minh, nhập vào khung nhập mã xác minh rồi nhấn nút Next

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Đăng nhập email, lấy mã xác minh

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cách bật/tắt webcam của Laptop

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại
Nhập mã xác minh rồi nhấn nút Next

Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung New password và Reenter password rồi nhấn nút Next

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bước 5: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype trên máy tính thành công rồi đó. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu Skype trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng Skype, nhập tên đăng nhập skype hoặc email, số điện thoại đăng ký Skype rồi nhấn nút Tiếp theo → Nhấn vào dòng Quên mật khẩu

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Mở ứng dụng Skype, nhập tên đăng nhập skype hoặc email, số điện thoại đăng ký Skype rồi nhấn nút Tiếp theo
Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại
Nhấn vào dòng Quên mật khẩu

Bước 2: Nhấn nút Tiếp theo → Đăng nhập email, lấy mã xác minh nhập vào khung nhập mã xác minh rồi nhấn nút Tiếp theo

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Nhấn nút Tiếp theo
Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại
Đăng nhập email, lấy mã xác minh nhập vào khung nhập mã xác minh rồi nhấn nút Tiếp theo

Bước 3: Nhập mật khẩu mới vào 2 khung Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu rồi nhấn nút Tiếp theo

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự, có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

Bước 4: Vậy là bạn đã đặt lại mật khẩu Skype thành công. Nhớ sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập Skype nha.

Quên mật khẩu Skype? Hướng dẫn cách lấy lại trên máy tính & điện thoại

>>>>>Xem thêm: Cách Bật, tắt xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail, Google

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *