Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bạn đang đọc: Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Trang chủ là trang sẽ mở ra đầu tiên khi bạn mở trình duyệt, có thể mở cùng lúc nhiều trang mà bạn yêu thích. Đặt trang chủ yêu thích của bạn ngay!

Thuthuattienich.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trang chủ trên 5 trình duyệt web thông dụng nhất ở Việt Nam hiện nay đó là: Google Chrome, Mozilla Firefox, Cốc Cốc, Microsoft Edge và Internet Explorer.

Trang chủ của trình duyệt là tập hợp những trang sẽ mở cùng trình duyệt


Mục lục nội dung:

  • 1. Google Chrome
  • 2. Mozilla Firefox
  • 3. Cốc Cốc
  • 4. Microsoft Edge
  • 5. Internet Explorer

1. Với trình duyệt web Google Chrome

Bước 1: Nhấn nút  3 sọc ngang  (góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt) chọn  Cài đặt .

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 2: Tích vào phần  Mở một trong cụ thể hoặc tập hợp các trang . Sau đó nhấn tiếp vào dòng  Tập hợp các trang  bên cạnh.

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 3: Nhập địa chỉ trang web bạn muốn thêm làm trang chủ trình duyệt trong khung  Nhập URL…  (không cần http ví dụ google.com.vn hoặc thuthuattienich.com). Nhập xong bạn nhấn nút  OK  để lưu lại thay đổi.

Tips: Bạn có thể đặt nhiều trang web làm trang chủ. Nhập tiếp vào khung Nhập URL… để thêm trang web mới.

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

2. Với trình duyệt web Mozilla Firefox

Bước 1: Nhấn nút  3 sọc ngang  (góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt web) chọn  Tùy chọn .

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 2: Chọn Khi Firefox khởi động Vào trang chủ của tôi , sau đó nhập vào khung Trang chủ địa chỉ trang web bạn muốn đặt làm trang chủ (không cần http ví dụ google.com.vn).

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Tips: Bạn có thể đặt nhiều trang web làm trang chủ. Các website ngăn cách nhau bằng dấu |

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

3. Với trình duyệt web Cốc Cốc

Bước 1: Nhấn vào  logo Cốc cốc  góc trên cùng bên trái cửa sổ trình duyệt chọn  Cài đặt .

Tìm hiểu thêm: Download MyPublicWiFi – Top phần mềm phát Wifi miễn phí tốt nhất

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 2: Bước 2: Tích vào phần  Mở một trong cụ thể hoặc tập hợp các trang . Sau đó nhấn tiếp vào dòng  Tập hợp các trang  bên cạnh.

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 3: Nhập địa chỉ trang web bạn muốn thêm làm trang chủ trình duyệt trong khung  Nhập URL…  (không cần http ví dụ google.com.vn). Nhập xong bạn nhấn nút  Đồng ý  để lưu lại thay đổi.

Tips: Bạn có thể đặt nhiều trang web làm trang chủ. Nhập tiếp vào khung Nhập URL… để thêm trang web mới.

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

4. Với trình duyệt web Microsoft Edge

Bước 1: Nhấn nút  3 chấm ngang  góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt chọn  Settings .

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

Bước 2: Trong phần Open with, tích vào tùy chọn  A specific page or pages , nhấn nút mũi tên bên phải khung bên dưới dòng đó chọn  Custom . Nhấn nút  dấu x  bên phải khung about:start để xóa. Nhập địa chỉ trang web bạn muốn đặt làm trang chủ vào khung  Enter a web address  sau đó nhấn phím  Enter  để lưu lại.

Tips: Bạn có thể đặt nhiều trang web làm trang chủ. Nhập tiếp vào khung Enter a web address để thêm trang web mới.

Bước 2: Nhập trang chủ bạn muốn đặt vào khung  To create home page tabs, type each address on its own line  sau đó nhấn nút  OK  để lưu lại.

Tips: Bạn có thể đặt nhiều trang web làm trang chủ. Mỗi địa chỉ trang web 1 dòng (nhập xong 1 địa chỉ website thì nhấn phím Enter để xuống dòng).

Cách cài đặt trang chủ cho trình duyệt web Chrome, Firefox, Cốc cốc, Edge, IE

>>>>>Xem thêm: Facebook Messenger cập nhật hiệu ứng tình yêu “bong bóng trái tim”

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *